بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/23
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,085 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,057 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 154,153,056,828 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,057 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,057 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,085 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 15,328,740

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/04/09

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، فيروزه حسيني

حسابرس:

حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها