بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/11/30
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,119 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,101 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 137,156,410,436 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,101 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,101 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,119 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,578,740

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/04/09

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، فيروزه حسيني

حسابرس:

حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها