اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/09
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,369 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,347 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/09
کل خالص ارزش دارائی ها 515,926,826,472 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,347 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,347 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,369 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 49,866,782

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/04/09

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، فيروزه حسيني

حسابرس:

حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير