مجمع سالانه صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/08/28

بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 ساعت 11 در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می­گردد.

دستورات جلسه:

- تصویب صورت­های مالی سالانه منتهی به 1397/06/31

-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

- انتخاب حسابرس صندوق

- افزودن امکان اختصاص واحد سرمایه­ گذاری جایزه و تبدیل نوع ساختار صندوق به اختیارات مجمع

- تغییر کارمزد ارکان و هزینه نرم ­افزار

- تغییر دامنه مظنه سفارش­های خرید و فروش و حداقل معاملات روزانه بازارگردان

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.