پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ ٢٧٠ ریال سود (معادل سالانه ٣٢.٨%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به ٩٦/٠١/١٠ پرداخت گردید.