پرداخت سود اردیبهشت 98

به استحضار می رساند مبلغ 206  ریال سود (معادل سالانه 24/25 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/02/10 پرداخت  گردید.