مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1398/03/18

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز شنبه مورخ 18‏/03‏/1398 ساعت 10 صبح در محل دفترکارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه دوم  برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

        - افزایش حدنصاب سرمایه­ گذاری در سهام و حق تقدم سهام

        - افزودن امکان خرید اوراق بهادار دارای شرایط خاص بدون رعایت حدنصاب موضوع بند 2 ابلاغیه شماره 12020097

        - تغییر محل اقامت صندوق

        - سایر مواردی که درصلاحیت مجمع باشد.