مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18

به استحضار می­رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18 صندوق گنجینه آینده روشن موارد ذیل به تصویب رسید:

  • ماده 6 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54.

  •  بند 2-3 امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس؛"حداقل 5% و حداکثر 25% از ارزش کل دارایی های صندوق" است.

  •  متن زیر به بند 2-3 امیدنامه صندوق افزوده گردید:

"اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب ها، از نصاب حداکثر سرمایه گذاری صندوق از ارزش کل دارایی های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی گردید."