مصوبات مجمع مورخ 1397/08/28

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1397/08/28 موارد ذیل به تصویب رسید.

 •  کارمزد بازارگردان از سالانه یک درصد(0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق به سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق تغییر یافت؛
 •   حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت 130 میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت 170 میلیون ریال تغییر یافت؛
 •   کارمزد متولی از " سالانه یک در هزار(0.001) از متوسط ارزش خالص دارایی­های صندوق و حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال " به " سالانه یک در هزار(0.001) از متوسط ارزش خالص دارایی­های صندوق و حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال" تغییر یافت؛
 •   هزینه­ های دسترسی به نرم ­افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن­ها از " سالانه تا سقف 500 میلیون ریال" به " سالانه تا سقف 800 میلیون ریال(قابل اعمال از ابتدای سال 98 و بر اساس قرارداد ارسالی نرم­افزار)" تغییر یافت؛
 •  بند 6-5 امیدنامه در خصوص شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:
 1. دامنه مظنه سفارش­های خرید و فروش بازارگردان از حداکثر 5% به حداکثر 1% کاهش یافت؛
 2. حداقل معاملات روزانه بازارگردان از 500.000 واحد سرمایه­گذاری به 5.000.000 واحد سرمایه­ گذاری افزایش یافت؛
 •   صورتهای مالی دوره منتهی به 1397/06/31 تصویب گردید؛
 • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید؛
 • حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت" به "موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر" تغییر یافت؛
 •   ماده ای به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می­گردد" به متن اساسنامه اضافه گردید؛
 •  امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق به ماده 28 اساسنامه درخصوص اختیارات مجمع اضافه گردید.