پذیره نویسی

به اطلاع می رساند، پذیره نویسی صندوق از روز شنبه مورخ ١٦/٠٣/١٣٩٤ به مدت ٣ روز کاری آغاز می گردد. قیمت هر واحد ١٠،٠٠٠ ریال، حداقل تعداد خرید ١٠ واحد و حداکتر آن نامحدود می باشد. نماد صندوق جهت خرید واحدهای پذیره نویسی، صایند می باشد.