پرداخت سود مرداد 98

به استحضار می رساند مبلغ 113 ریال سود (معادل سالانه 13/30 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/05/10 پرداخت  گردید.