پرداخت سود شهریور 98

به استحضار می رساند مبلغ 288 ریال سود (معادل سالانه 33/9 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/06/10 پرداخت  گردید.