مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن مورخ 1398/08/28

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز سه شنبه 1398/08/28 ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه سوم برگزار می گردد.

دستورات جلسه: 

- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/06/31

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

- انتخاب حسابرس صندوق

- تغییر کارمزد ارکان

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.