مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1399/01/17

بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 1399/01/17 ساعت 11 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه سوم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

  •  افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
  •  انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق 
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد