پرداخت سود مرداد 99

به استحضار میرساند مبلغ 193 ریال سود (معادل سالانه 22/72 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/05/10 پرداخت گردید.