پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ ٢٠٥ ریال سود به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن ، برای دروه منتهی به 1396/02/10 پرداخت گردید.