پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ ٢٣٤ ریال سود (معادل سالانه ٢٧.٥%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به ١٣٩٦/٠٣/١٠ پرداخت گردید.