مصوبات مجمع ١٣٩٤/٠٩/١٤

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند طبق مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٩/١٤ صندوق، صورتهای مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٦/٣١ تصویب شد، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد، موسسه حسابرسی دایارهیافت به عنوان حسابرس در سمت خود ابقا گردید و سقف هزینه سالیانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به مبلغ ٥٠٠ میلیون ریال افزایش یافت.