مجمع سالانه صندوق

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه ٠٧/٠٩/١٣٩٥ ساعت ١٠ صبح در محل دفترکارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان، پلاک ٣٢٧، طبقه دهم  برگزار می گردد.
دستورات جلسه:
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٥ 
- افزایش سقف حق پذیرش و عضویت در کانون ها
- عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری
- تصمیم گیری در خصوص پرداخت هزینه نگهداری سهام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه
- افزودن امکان سرمایه گذاری گواهی سپرده کالایی
- افزایش حق الزحمه حسابرس
- سایر مواردی که درصلاحیت مجمع باشد