مجمع صندوق

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه ٠٣‏/١١‏/١٣٩٥ ساعت ١٠ صبح در محل دفترکارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان، پلاک ٣٢٧، طبقه دهم  برگزار می گردد.
دستورات جلسه:
- افزودن امکان تقسیم سود نقدی
- افزودن امکان اخذ موقعیت در بازار اختیار معامله
- سایر مواردی که درصلاحیت مجمع باشد