اطلاعات لحظه‌ای: 1400/03/25
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,134 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,128 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,682,346,258,077 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,128 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,017 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,134 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 166,116,786

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/04/09

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سامان نجاتي، فيروزه حسيني، عباس تكلو

حسابرس:

حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير