امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن در تاریخ 1394/04/09 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1400/01/28
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/08/25
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/06/29
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/03/18
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/01/17
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/08/28
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/03/18
تغییرات امیدنامه صندوق تا پایان سال 1397