ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران، ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54 42764000 شبنم قلی نژاد